ဂုဏ္ျပဳရမယ့္ သူရဲေကာင္းဆိုတာ

ဂုဏ္ျပဳရမယ့္ သူရဲေကာင္းဆိုတာ

ဒီလူငယ္ေလးရဲ့အသက္က(၂၃)ႏွစ္ (၂၆-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ကထိုင္းကျပန္လာတာ။ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္လူငယ္ေလးပါ။ေအာင္ခ်မ္းသာလခြဲ(၂)မွာ FQ ဝင္ေနတာ။သူတစ္ေယာက္တည္းပါ။

ေက်ာင္းေတြကလည္းဖြင့္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြရဲ့စာသင္ခုံေတြက ယိုင္နဲ႔ က်ိဳးပ်က္ေနၾကတာ။ေက်ာင္းဖြင့္ရင္ကေလးေတြအတြက္ စာသင္ခုံေတြကမလုံေလာက္ေတာ့ဘူး။

သူ႔အတြက္ အားလပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသုံးခ်လိုက္တာ။

ေက်ာင္းဖြင့္ရင္ေက်ာင္းျပန္တက္ၾကေတာ့မည့္ ညီငယ္ညီမငယ္ေလးေတြအတြက္ စာေရးခုံေတြ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေနတာ၊

ကေလး(၄၅)ေယာက္အသုံးျပဳန္ုင္မည့္စာေရးခုံမ်ား ကိုFQ ဝင္ေရာက္ေနတဲ့ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုလူငယ္ေလးေတြက်ေနာ္တို့ၿမိဳ့မွာ အမ်ားႀကီးေပၚထြန္းလာဖို့အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနပါၿပီ။

From : MgMg

Leave a Comment