ေၾကညာအပ္ၿပီး အလုပ္ေပးဖို႔ Post ေလးတင္ခဲ့ပါတယ္ သိပ္မၾကာေသးဘူး အလုပ္ လာအပ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုန္ေလး (႐ုပ္သံ)

ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေၾကညာေလးေတြ အပ္ၿပီး အလုပ္ေပးဖို႔ Postေလးတင္ခဲ့ပါတယ္ တင္ၿပီး သိပ္မၾကာေသးဘူး ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ Lovely Friend…

Alisa Maneenok Boss Koy Ph ဆက္ၿပီး ေၾကညာေလး အပ္ၿပီး အလုပ္ေပးပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္လည္း အရမ္းေပ်ာ္သြားပါတယ္ ရတဲ့ အႏုပညာေၾကးထဲက ၂ သိန္း ဖယ္ထားပါတယ္…

လိုအပ္တဲ့ လူေတြ အတြက္ကူဖို႔အစီစဥ္ေလးရွိပါတယ္ အကုန္ပီတိ ေတြျဖစ္ရမယ့္ အစီစဥ္ေလးပါ ကြၽန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ခင္သူမ်ား…

အားေပး ကူညီမယ့္ ခ်စ္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ား ဒီေၾကညာေလး ကို Share ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ဒီ Brand ေလးလည္း ကြၽန္ေတာ္ ေရာင္းဖို႔ အစီစဥ္ရွိပါတယ္…

၁၀ ထုပ္ပါတဲ့ အထုပ္ႀကီး တစ္ထုပ္ကို 25000 ပါ အားလုံး Peace…

Yone Lay

Celebrities

Leave a Comment