ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး စန္းေသာ္ေသာ္ သမိုင္းဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး စန္းေသာ္ေသာ္ သမိုင္းဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး စန္းေသာ္ေသာ္ သမိုင္းဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္

Sunday, August 9, 2020

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း၏ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး ႏွင့္ ယူ-၁၉လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္းေခါင္းေဆာင္ စန္းေသာ္ေသာ္သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀စာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး သမိုင္း တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးတစ္ဖက္ျဖင့္ ေဘာလုံးအားကစားကိုဝါသနာႀကီးခဲ့သူ စန္းေသာ္ေသာ္သည္ သက္တမ္းအလိုက္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္အသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယူ-၁၆ အမ်ိဳးသမီးအသင္း၊ ယူ-၁၉ အမ်ိဳးသမီးအသင္းတို႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ကစားခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းေကာင္းမ်ား ျပသနိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္းႀကီးအထိ ပါဝင္ကစားနိုင္ခဲ့သည္။

စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ပထမအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေဘာလုံးအားကစား တစ္ဖက္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျဖဆိုခဲ့ရာတြင္လည္း စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အဓိကၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးအသင္း၏ အာရွေျခစစ္ပြဲ၊ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး စာေမးပြဲအတြက္ အနီးကပ္ ႀကိဳးစားခဲ့ကာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

crd-Cele Channel

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး စန္းေသာ္ေသာ္ သမိုင္းဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္

Sunday, August 9, 2020

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း၏ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး ႏွင့္ ယူ-၁၉လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္းေခါင္းေဆာင္ စန္းေသာ္ေသာ္သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀စာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး သမိုင္း တစၻာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးတစ္ဖက္ျဖင့္ ေဘာလုံးအားကစားကိုဝါသနာႀကီးခဲ့သူ စန္းေသာ္ေသာ္သည္ သက္တမ္းအလိုက္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္အသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယူ-၁၆ အမ်ိဳးသမီးအသင္း၊ ယူ-၁၉ အမ်ိဳးသမီးအသင္းတို႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ကစားခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းေကာင္းမ်ား ျပသႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္းႀကီးအထိ ပါဝင္ကစားႏိုင္ခဲ့သည္။

စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ပထမအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေဘာလုံးအားကစား တစ္ဖက္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျဖဆိုခဲ့ရာတြင္လည္း စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အဓိကၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးအသင္း၏ အာရွေျခစစ္ပြဲ၊ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး စာေမးပြဲအတြက္ အနီးကပ္ ႀကိဳးစားခဲ့ကာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

crd-Cele Channel

Leave a Comment