စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းျကည့္ရန္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲက နာရီဝက္အတြင္း (ည ၁၂ နာရီခြဲ) မွာ ထြက္ရွိပါေတာ့မယ္။

http://www.moe.gov.mm/

https://www.myanmarexam.org/

စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ အြန္လိုင္းကေနသာ ေၾကညာမွာျဖစ္လို့ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကေန ၾကည့္ရွုနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာင္စာရင္းၾကည့္ရွုေနၾကပုံ

Leave a Comment