မီး ခဏ ခဏ ပိတ္ခိုင္း တဲ့ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကို မီးထြန္းျပ လိုက္တဲ့ ဟန္ၿငိမ္းဦး

မီးေလးခဏေလာက္ ျပန္ဖြင့္ လို႔ရပါၿပီ မယုံတဲ့သူေတြအတြက္ ထပ္လင္းခ်င္လို႔ ဒါကေတာ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါက ေက်ာ္ထက္ေအာင္ပါပဲ

ဒါကေတာ့ က်န္ခဲ့ရလို႔လြမ္းေနသူ ေဒါက္တာေလး

crd : lupyonews

Leave a Comment