ကိုယ့္အေပၚ သိပ္ခ်စ္တဲ့သူကိုလမ္းမခြဲပါနဲ႔

ကိုယ့္အေပၚ သိပ္ခ်စ္တဲ့သူကိုလမ္းမခြဲပါနဲ႔ ကိုယ့္အေပၚ အရမ္းအ႐ူးအမူးအျဖစ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ သိပ္ခ်စ္ခဲ့တဲ့သူကို နာက်င္စရာေတြအဆတ္ဆတ္ေပးၿပီး ဘာလို႔လမ္းခြဲလိုက္ရတာလဲ..၊ကိုယ့္အေပၚဘာမဆို ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ့္အလိုက် ကိုယ့္သေဘာတိုင္း အၿမဲလိုလိုလိုက္နာၿပီး နားေထာင္ေပးတတ္တဲ့သူကို ဘာလို႔စြန္႔လိုက္ရတာလဲ..၊

ကိုယ့္စကားအေသးမႊေလးကအစ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ၿပီး တန္ဖိုးထားအေလးနက္ထားၿပီ းအလိုက္သိတတ္တဲ့သူကို ဘာလို႔ေက်ာ့ခိုင္းသြားရတာလဲ..၊ကိုယ္ဝမ္းနည္းရင္ အနားကႏွစ္သိမ့္ေပး ကိုယ္စိတ္ညစ္ရင္ ေဘးကေနၿပီး ခြန္အားရွိမဲ့စကားေတြအၿမဲေျပာေပးတတ္တဲ့သူကို ဘာလို႔ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရတာလဲ..၊

နင္မွနင္ဆိုၿပီးတစ္သက္စာ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အတြက္ တစ္ကယ္ရည္႐ြယ္ၿပီး ေမ်ာ္လင္းခဲ့တဲ့သူကို သူ႔အနားမွ ဘာလို႔တိတ္တဆိတ္ေရွာင္ခါြဖိုးႀကိဳးစားလိုက္ရတာလဲ..၊ကိုယ့္အေပၚ တစ္ကယ္ေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို အရာရာမ်က္ကြယ္ျပဳ ၿပီးသူ႔ရဲ႕ေဘးမွ ထြက္ခါြသြားဖိုးမျပင္ဆင္ပါနဲ႔..၊သင့္အေပၚမွာ သူ႔ထက္႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပသူ ရွာလို႔ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕လိမ့္မယ္ သူ႔ထက္အရာရာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး..။အၿမဲနားလည္ခြင့္လြတ္ေပးတတ္တဲ့ သူကိုေတာ့ ခုေခတ္ႀကီးထဲမွာ ရဖိုသင္မေမ်ာ္လင္းပါနဲ႔ ခ်စ္တဲ့သူတိုင္းအဆင္ေျပပါေစ..။

Credit

UNICODE

ကိုယ့္အေပၚ သိပ္ခ်စ္တဲ့သူကိုလမ္းမခြဲပါနဲ႔ ကိုယ့္အေပၚ အရမ္းအ႐ူးအမူးအျဖစ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ သိပ္ခ်စ္ခဲ့တဲ့သူကို နာက်င္စရာေတြအဆတ္ဆတ္ေပးၿပီး ဘာလို႔လမ္းခြဲလိုက္ရတာလဲ..၊ကိုယ့္အေပၚဘာမဆို ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ့္အလိုက် ကိုယ့္သေဘာတိုင္း အၿမဲလိုလိုလိုက္နာၿပီး နားေထာင္ေပးတတ္တဲ့သူကို ဘာလို႔စြန္႔လိုက္ရတာလဲ..၊

ကိုယ့္စကားအေသးမႊေလးကအစ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ၿပီး တန္ဖိုးထားအေလးနက္ထားၿပီ းအလိုက္သိတတ္တဲ့သူကို ဘာလို႔ေက်ာ့ခိုင္းသြားရတာလဲ..၊ကိုယ္ဝမ္းနည္းရင္ အနားကႏွစ္သိမ့္ေပး ကိုယ္စိတ္ညစ္ရင္ ေဘးကေနၿပီး ခြန္အားရွိမဲ့စကားေတြအၿမဲေျပာေပးတတ္တဲ့သူကို ဘာလို႔ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရတာလဲ..၊

နင္မွနင္ဆိုၿပီးတစ္သက္စာ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အတြက္ တစ္ကယ္ရည္႐ြယ္ၿပီး ေမ်ာ္လင္းခဲ့တဲ့သူကို သူ႔အနားမွ ဘာလို႔တိတ္တဆိတ္ေရွာင္ခါြဖိုးႀကိဳးစားလိုက္ရတာလဲ..၊ကိုယ့္အေပၚ တစ္ကယ္ေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို အရာရာမ်က္ကြယ္ျပဳ ၿပီးသူ႔ရဲ႕ေဘးမွ ထြက္ခါြသြားဖိုးမျပင္ဆင္ပါနဲ႔..၊သင့္အေပၚမွာ သူ႔ထက္႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပသူ ရွာလို႔ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕လိမ့္မယ္ သူ႔ထက္အရာရာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး..။အၿမဲနားလည္ခြင့္လြတ္ေပးတတ္တဲ့ သူကိုေတာ့ ခုေခတ္ႀကီးထဲမွာ ရဖိုသင္မေမ်ာ္လင္းပါနဲ႔ ခ်စ္တဲ့သူတိုင္းအဆင္ေျပပါေစ..။

Credit

Leave a Comment