ကို႐ိုနာပိုးရွိသူ၏ ႏွာေခ်အမႈန္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္သည့္အတိုင္းအတာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပသ

စူပါမားကတ္အတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးရွိသူတစ္ေယာက္ ႏွာေခ်လိုက္လို႔ ထြက္လာတဲ့ အမႈန္အေတြဟာ ေလွ်ာက္လမ္း ႏွစ္ခုေက်ာ္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ၿပီး အနီးရွိ ေဈးဝယ္သူေတြကို ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ 3D model တခုကို ဖင္လန္သိပၸံပညာရွင္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ပါတယ္။

ေလ့လာခ်က္ရဲ႕ ကနဦးရလဒ္ေတြအရ ဗိုင္းရပ္စ္သယ္ေဆာင္တဲ့ အမႈန္ေတြဟာ နဂိုထင္ထား တာထက္ ပိုၾကာျမင့္ၿပီး ၆ မိနစ္အထိ ေလထဲမွာ ဆက္ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသီအဖြဲ႕ ရလဒ္အရ အဲဒီအမႈန္ေတြဟာ ေခ်ာင္းဆိုးသူရဲ႕ အနီးဝန္းက်င္ကို ေက်ာ္လြန္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ၿပီး အဲဒီလို ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔ရာ မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အမႈန္အမႊားကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လူစည္ကားတဲ့ မိုးလုံေလလုံ ေနရာ ေတြကို မသြားဖို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက လူေတြကို တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

( ယခုေဖာ္ျပပါသတင္းကို DVB Multimedia Group ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္ )

Leave a Comment