ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာ ဓာတ်လိုက်ပြီး ဆုံးသွားတဲ့ ခွေးလေးဆိုတာ ဒီကောင်လေးပါသွားတယ် ခရီးသွားတွေကို တောင်ပေါ် မှာဧည့်ကြိုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ ကောင်လေးပါ 😢😢😢 RIP သားသား

ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာ ဓာတ်လိုက်ပြီး ဆုံးသွားတဲ့ ခွေးလေးဆိုတာ ဒီကောင်လေးပါသွားတယ် ခရီးသွားတွေကို တောင်ပေါ် မှာဧည့်ကြိုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ ကောင်လေးပါ 😢😢😢

RIP သားသား

ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာ ဓာတ်လိုက်ပြီး ဆုံးသွားတဲ့ ခွေးလေးဆိုတာ ဒီကောင်လေးပါသွားတယ် ခရီးသွားတွေကို တောင်ပေါ် မှာဧည့်ကြိုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ ကောင်လေးပါ 😢😢😢

RIP သားသား

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*